Oferta pomocy

Nasze Biuro Rachunkowe dla potencjalnych klientów z Trójmiasta proponuje wszechstronną pomoc podczas całego procesu zakładania związanego z rejestracją zarówno jednoosobowej działalności, jak i wszelkich spółek. Posiadając wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, wypracowaliśmy optymalne zasady wspomagające wszystkie kroki przyszłego przedsiębiorcy, dających pełne poczucie bezpieczeństwa w sprawach podatkowych oraz całkowitą kontrolę nad swoją działalnością biznesową.

Co w ramach oferty?

Dla wielu klientów zakładających działalność gospodarczą po raz pierwszy proces ten może się wydawać bardzo trudnym zadaniem. Dlatego nasze biuro rachunkowe wspomaga:

  • wybór odpowiedniej formy prawnej oraz najkorzystniejszej formy opodatkowania poprzez podpowiedzi dotyczące ich zalet i wad,
  • właściwe i pełne wypełnienie dokumentów rejestracyjnych zgodnych z przyjętymi założeniami,
  • wybór banku poprzez wskazanie cech charakterystycznych ułatwiających sprawne działanie firmy,
  • prawidłowe wypełnienie dokumentów wymaganych przez ZUS,
  • prawidłowe wypełnienie druku VAT-R w przypadku decyzji przedsiębiorcy o staniu się płatnikiem oraz złożenie go do Urzędu Skarbowego.

W ramach podjętej współpracy nasze biuro rachunkowe prowadzi procedurę pełnej rejestracji podmiotów gospodarczych wraz z przygotowaniem wszelkich formalności i składaniem odpowiednich dokumentów w imieniu Klienta do właściwych instytucji państwowych.

Współpraca z biurem rachunkowym

Decydując się na powierzenie pełnej obsługi księgowej, każdy Klient, niezależnie od prowadzonej działalności, formy opodatkowania i formy prawnej ma pewność, że wszystkie czynności objęte umową będą wykonane rzetelnie, prawidłowo, z najwyższą dbałością i zachowaniem zalecanych lub uzgodnionych terminów.