Rachunkowość – rozliczenia roczne

Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i wykonywanej pracy, osiągnięte w roku ubiegłym przychody podlegają rozliczeniu poprzez terminowe złożenie deklaracji podatkowej w Urzędzie Skarbowym. Z uwagi na skomplikowane przepisy prawa podatkowego i często zmieniające się zasady dotyczące rozliczeń kosztów uzyskania i ulg podatkowych, rozliczenia roczne mogą sprawić wiele problemów z ich sporządzeniem. Dla podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych z Gdańska, Gdyni i Sopotu nasze biuro rachunkowe oferuje wypełnianie rocznych deklaracji podatkowych.

Rozliczenia roczne PIT i CIT

Nasze biuro rachunkowe zajmuje się sporządzaniem oraz dostarczaniem do właściwych Urzędów Skarbowych rozliczeń rocznych CIT i PIT, zarówno w ramach stałej współpracy, jak i jednorazowej. Obowiązujące nowe zasady składania deklaracji zwalniają z obowiązku składania przez podatników deklaracji dotyczących zaliczek miesięcznych i kwartalnych, a płatników w trakcie roku podatkowego. Wykazanie należnych zaliczek podatnicy podatku CIT dokonują po zakończeniu roku podatkowego w rocznym zeznaniu podatkowym CIT-8.

Rozliczenie roczne PIT

  • PIT-28 – roczne zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i wpłaconego podatku dochodowego. Zeznanie składa się do dnia 31 stycznia następnego roku za rok ubiegły;
  • PIT-37 – zeznanie podatkowe osób, które nie uzyskują dochodów (strat) z działalności gospodarczej. Zeznanie składa się do dnia 30 kwietnia roku następnego za rok ubiegły;
  • PIT-36 – zeznanie roczne o osiągniętych dochodach i odliczeniach od podatku. Jest przeznaczone dla przedsiębiorców rozliczających się według podatku progresywnego. Zeznanie składa się do 30 kwietnia roku następnego za rok ubiegły;
  • PIT-38 – zeznanie podatkowe za dochody ze sprzedaży papierów wartościowych.