Ryczałt ewidencyjny – dla kogo?

Ryczałt ewidencyjny to ogólna forma opodatkowania dedykowana małym firmom osób fizycznych, którzy rozpoczynają działalność i decydują się na jej wybór, jak również tym osobom, którzy prowadzili działalność w poprzednim roku podatkowym i nie osiągnęli dochodów w walucie polskiej równowartości 150 000 EURO pod warunkiem, że firma była opodatkowana na innych zasadach i ryczałt ewidencyjny wybiera się po raz pierwszy.
Nie można być tzw. ryczałtowcem w sytuacji, gdy:

 • prowadzi się działalność opartą o Kartę Podatkową,
 • korzysta się z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
 • dokonuje się zmian formy działalności w przypadku małżonków,
 • działalność podjęto w zakresie usług, które dotychczas wykonywane były na podstawie umowy o pracę, a kontrahentem jest dotychczasowy pracodawca,
 • osiąga się w całości lub części przychody między innymi z prowadzenia aptek lub lombardów, prowadzenia działalności gospodarczej w ramach wolnych zawodów.

Ryczałt ewidencyjny – oferta
Dla klientów z Gdańska, Sopotu i Gdyni wybierających tę formę opodatkowania nasze biuro rachunkowe oferuje prowadzenie:

 • ewidencji przychodów,
 • ewidencji podatku VAT, w tym: rejestry sprzedaży i zakupów w rozliczeniach krajowych oraz wewnątrzwspólnotowych dotyczących również importu usług,
 • rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzania listy płac,
 • sporządzania imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA) oraz deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4, PIT11).