Prowadzenie pełnej księgowości – dla kogo?

Obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej w formie pełnej księgowości, jaki nakłada Ustawa o rachunkowości, dotyczy przede wszystkim podmiotów gospodarczych o określonej formie prawnej:

 • spółki akcyjne
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne
 • inne podmioty gospodarcze, które przekroczyły w poprzednim roku obrotowym graniczną kwotę obrotów ze sprzedaży

Prowadzenie ksiąg handlowych

W prowadzeniu ksiąg handlowych wykorzystujemy najnowsze oprogramowanie przodującego europejskiego producenta oprogramowania księgowego, co pozwala na:

 • zakładanie Zakładowego Planu Kont charakterystycznego dla prowadzonej przez Klienta działalności,
 • analizę źródłowych dokumentów księgowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych,
 • dekretację dokumentów na odpowiednie konta syntetyczne i analityczne,
 • zakładanie i prowadzenie odpowiednich rejestrów księgowych, także rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie i prowadzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont syntetycznych,
 • prowadzenie pomocniczych instrumentów księgowych dla określonych zdarzeń gospodarczych,
 • zakładanie i prowadzenie odpowiednich ewidencji dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych posiadanych przez Klienta,
 • sporządzanie niezbędnych sprawozdań wynikających z odpowiednich ustaw podatkowych, statystycznych i innych,
 • przygotowanie i sporządzanie na koniec roku obrachunkowego bilansu i rachunku zysków i strat wraz z odpowiednim sprawozdaniem,
 • raporty menedżerskie, jako dodatkowa usługa dla Właścicieli lub Zarządów firm, której celem jest okresowe przedstawienie wybranych danych księgowych niezbędnych do przeprowadzenia analizy działalności firmy.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – Gdańsk

Mając na uwadze fakt, że obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy coraz większej ilości firm i spółek, Biuro Rachunkowe Anna Jezierska – Kuźma oferuje przedsiębiorcom kompleksową obsługę księgową, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jeśli prowadzą Państwo firmę w Gdańsku lub poszukują w tych rejonach profesjonalnej obsługi księgowej, nasze biuro rachunkowe z pewnością spełni Państwa oczekiwania. Zapraszamy do zapoznania się z naszą kompleksową ofertą i do wyboru usług, które interesują Państwa firmę w największym stopniu. Gwarantujemy najwyższą jakość obsługi księgowej, która sprosta najbardziej skomplikowanym wymogom, jakie stawiane są przed przedsiębiorstwami.