Daty i terminy – biuro księgowe w Gdańsku

Do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca Klient dostarcza do naszego biura księgowego w Gdańsku dokumenty i informacje niezbędne do rozliczenia płac. Prowadzimy księgowość zarówno małych i średnich firm, jak również dużych przedsiębiorstw.

Na podstawie otrzymanych danych sporządzamy:

  • listę płac,
  • ewidencję czasu pracy,
  • deklaracje PIT-4 i ZUS,
  • przelewy dotyczące płatności ZUS i PIT-4.

W ciągu 5 dni roboczych od zakończenia miesiąca Klient dostarcza do biura dokumenty źródłowe (faktury i rachunki). Dokumenty do naszej księgowej można przesłać pocztą, kurierem, dostarczyć osobiście do naszej siedziby lub wysłać zeskanowane na adres e-mail. Możemy też odebrać je w siedzibie Państwa firmy.

Najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania dokumentów zostają udostępnione wszelkie dane dotyczące wyniku finansowego oraz wysokości zobowiązań względem urzędu skarbowego i ZUS.

Rozwiązania wygodne dla Klientów

Nasze biuro księgowe w odpowiednim terminie składa wszelkie wymagane zeznania i deklaracje, podpisując je we własnym imieniu na podstawie upoważnienia wystawionego przez Klienta w trakcie sporządzania umowy.

Po zakończeniu rozliczenia miesiąca księgowa archiwizuje dokumenty oraz przekazuje je do Klienta po rozliczeniu miesiąca lub po zamknięciu roku.

W przypadku wezwań dotyczących np. wyjaśnień w zakresie składanych deklaracji czy postępowań sprawdzających w zakresie prowadzonej dokumentacji, biuro występuje w imieniu Klienta na podstawie udzielonego upoważnienia.

Jako profesjonalne biuro księgowe obsługujące klientów z Gdańska oraz okolic, śledzimy na bieżąco wszelkie zmiany prawne oraz aneksy do przepisów, dzięki czemu możemy Państwu zagwarantować księgowość na najwyższym poziomie.

Profesjonalna obsługa księgowa – Gdańsk

Jeśli obszarem, na którym prowadzisz swoją działalność jest Gdańsk lub całe Trójmiasto i potrzebna jest Ci księgowa – skontaktuj się z nami! Zapewniamy najwyższy standard obsługi księgowej i rachunkowej dla firm z Gdańska i okolic, spółek oraz innych podmiotów gospodarczych. Szybko, tanio i w pełni profesjonalnie. Korzystając z usług profesjonalnego biura księgowego możesz łatwiej, szybciej i skuteczniej kontrolować finanse w Twojej firmie. Wprowadź swój biznes na nowy poziom. Powierz obsługę księgową swojej firmy w dobre ręce i zobacz, jak wiele możesz zyskać, wybierając najwyższą jakość usług rachunkowych!