Kadry i ZUS w firmie

Zatrudnianie pracowników w każdej firmie wiąże się z wieloma obowiązkami wobec różnych instytucji państwowych, w tym między innymi ZUS, Urząd Skarbowy, PFRON, GUS i NFZ. Spełnienie nałożonych przez te instytucje obowiązków wymaga specjalistycznej wiedzy i dużego nakładu pracy. Odciążając przedsiębiorców z Trójmiasta ze żmudnych i czasochłonnych prac, nasze gdańskie Biuro Rachunkowe gwarantuje specjalistyczną wiedzę w zakresie przestrzegania przepisów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Ustawy Podatkowej, Ustawy PFRON, Instrukcji GUS i wytycznych NFZ. Dzięki naszej pomocy właściciele firm mogą w pełni skoncentrować się na swojej głównej działalności.

Kadry i ZUS – Oferta

W ramach kompleksowych usług związanych z Kadrami i ZUS nasze biuro rachunkowe oferuje pełną obsługę pracowników, członków zarządu i rad nadzorczych oraz osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne w zakresie:

  • sporządzania umów o pracę z przyjmowanymi pracownikami, zgłaszania ich do ubezpieczeń społecznych i wyrejestrowywania,
  • sporządzania kartotek pracowniczych, prowadzenia akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy,
  • sporządzania list płac, naliczania należnych podatków i świadczeń socjalnych oraz rozliczania z Urzędem Skarbowym,
  • sporządzania i wysyłania drogą elektroniczną miesięcznych deklaracji ZUS dotyczących właścicieli i pracowników,
  • organizacji szkoleń BHP z udziałem współpracującej firmy szkoleniowej,
  • sporządzania wszelkich raportów kadrowych i ZUS dla pracodawców.

Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo i poufność otrzymywanych informacji na każdym etapie współpracy.