Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przedsiębiorców z Sopotu, proponujemy profesjonalną księgowość, realizowaną z wykorzystaniem najnowocześniejszych programów oraz sposobów komunikacji.

Biuro rachunkowe Anna Jezierska – Kuźma od lat jest zaufanym partnerem dla małych, średnich oraz dużych podmiotów gospodarczych. Wieloletnie doświadczenie, wysoce wykwalifikowani specjaliści, a także doskonała znajomość branży rachunkowej sprawia, że jesteśmy w stanie zająć się księgowością praktycznie każdego przedsiębiorstwa.

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także odpowiedni certyfikat przyznany przez Ministra Finansów.

Usługi księgowe świadczone przez biuro rachunkowe Anna Jezierska – Kuźma to między innymi:

 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT) oraz plików JPK
 • zakładanie i prowadzenie ewidencji (np. środków trwałych),
 • obliczanie należnych zaliczek dla celów podatku dochodowego,
 • sporządzanie i prowadzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont syntetycznych,
 • rejestracja w ZUS nowo zatrudnionych pracowników,
 • przygotowanie i sporządzanie na koniec roku obrachunkowego bilansu i rachunku zysków i strat wraz z odpowiednim sprawozdaniem,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń PIT i CIT,
 • pomoc w zakładaniu własnej działalności,
 • optymalizacja opodatkowania,
 • pomoc przy organizacji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • reprezentowanie interesów klienta i występowanie przed organami podatkowymi.