Jednym z podstawowych celów biura rachunkowego Anna Jezierska – Kuźma jest świadczenie kompleksowych i rzetelnych usług księgowych dla przedsiębiorców z Pruszcza Gdańskiego i okolic.

Naszym atutem jest nie tylko wykwalifikowana kadra, ale także wieloletnie doświadczenie, które zdobyliśmy, prowadząc księgowość przedsiębiorców działających między innymi w branży budowlanej, deweloperskiej czy handlowej. Klientów traktujemy indywidualnie, a każdej sprawie poświęcamy odpowiednio dużo uwagi. Posiadamy przy tym niezbędne kwalifikacje, aby móc dostosować ofertę do Państwa bieżących potrzeb i oczekiwań.

Biuro rachunkowe Anna Jezierska – Kuźma oferuje profesjonalną pomoc w prowadzeniu pełnej oraz uproszczonej księgowości. Przykładowe usługi księgowe, jakie możemy zaproponować naszym klientom to:

 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • obliczanie należnych zaliczek dla celów podatku dochodowego,
 • prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT) oraz plików JPK,
 • zakładanie i prowadzenie odpowiednich ewidencji, rejestrów księgowych (w tym także rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT),
 • sporządzanie i prowadzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont syntetycznych,
 • przygotowanie i sporządzanie na koniec roku obrachunkowego bilansu i rachunku zysków i strat wraz z odpowiednim sprawozdaniem,
 • optymalizacja podmiotu gospodarczego,
 • rejestracja w ZUS nowo zatrudnionych pracowników,
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń PIT i CIT,
 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej,
 • reprezentowanie interesów klienta i występowanie przed organami podatkowymi,
 • pomoc przy organizacji szkoleń z zakresu BHP.